O nas | Termini | Festival | Produkti | Fotoalbum | Mediji | Linki | Novice 
 Kontakt | Člani | Biografija | Kronika | Nagrade  de en 

Biografija

Začelo se je ...

... pravzaprav že pozimi leta 1980. Tedaj je študent glasbe Bertej Logar zbral okrog sebe nekaj fantov iz suškega cerkvenega zbora, da bi z njimi pripravil nekaj pesmi za novoletno koledovanje. Od takrat naprej se je ta mala moška pevska skupina v različnih zasedbah redno srečavala in poživljala stare, že skoraj pozabljene domače ljudske pesmi. Polagoma se je iz tega zbora razvil Oktet Suha, ki je deloval sedem let v isti zasedbi: prvi tenor sta pela zborovodja Bertej Logar in Pepej Krop, drugi tenor Jokej Logar in Heribert Kulmesch, prvi bas Franc Opetnik in Branko Kolter, drugi bas pa Lenart Katz in Sigi Kolter.

S pevskimi nastopi ...

... so kmalu postali znani po vsej dvojezični Koroški, pa tudi v drugih delih Koroške in Avstrije in v sosednji Sloveniji so navdušili poslušalce s svojim izvirnim pevskim programom. Repertoar Okteta Suha je poleg ljudskih in cerkvenih pesmi ter svetovne pevske literature vseboval tudi nove popevke, ki jih je na besedila domačih avtorjev aranžiral Bertej Logar.

Prvi višek ...

... v delovanju Okteta Suha je bila leta 1988 tritedenska turneja po Združenih državah Amerike, kjer je zbor gostoval predvsem pri rojakih iz Slovenije in Avstrije. Po tej turneji je prišlo v oktetu do nekaterih sprememb. Za dobro leto dni je prevzel vodstvo zbora Otto Wutte, za njim pa profesor Matevž Fabijan iz Kranja. Od leta 2007 naprej je umetniški vodja okteta Suha bil Edi Oraže. Od Marca 2017 do konca leta 2019 je umetniško odgovornost imela Francka Šenk, profesorica na celovški glasbeni univerzi Gustav Mahler. Na začetku leta 2020 pa je vajeti Okteta Suha prevzel dirigent, skladatelj, zborovodja in pedagog Iztok Kocen, rojen primorec, ki zdaj živi v Ljubljani. 


Iztok Kocen


Kot pevec se je pridružil Pavel Olip iz Sel, za dve sezoni je prvi tenor okrepil Danilo Katz, nadaljnjih devet let pa Simon Trießnig iz Loč. Leta 2007 se je oktetu pridružil Günter Weratschnig iz Šmarjete v Rožu.

0ktet je ...

0ktet je ... ... od svoje ustanovitve naprej doživel nešteto zahtevnih in kreativnih ur na vajah in seminarjih ter opravil skoraj 1500 nastopov na raznih koncertih v domačih krajih, v Sloveniji, Italiji, na Češkem, Madžarskem, v Ukrajini, na Švedskem, v Belgiji, na Nizozemskem in v Franciji. Velike pevske turneje so suške pevce vodile v ZDA, Avstralijo, Argentino in Kanado. Tako je ponesel slovensko ljudsko pesem, pa tudi nove, izvirne pesmi domačih avtorjev v svet.

Za oktet ...

... so zelo pomembne odlične prijateljske vezi do nemško govorečih sodeželanov. Spoštovanje jezika soseda in upoštevanje dvojezičnosti je postalo na vseh koncertih Okteta Suha v Avstriji nekaj samoumevnega in normalnega. Slovenska pesem je najlepši dokaz, da je slovenščina dejanska obogatitev kulture v Avstriji. Petje združuje in podira predsodke do drugače govorečih.

0ktet se je ...

... predstavil tudi v raznih televizijskih in radijskih oddajah ter v mnogih časopisnih člankih v Avstriji in Sloveniji. Obširno pevsko ustvarjanje Okteta Suha je ohranjeno na dvanajstih lastnih zgoščenkah.

35-letnico delovanja ...

je Oktet Suha obhajal jeseni 2016 z odmevnim samostojnim koncertom v Muzeju Liaunig na Suhi z nad 500 poslušalci.

Nominee Unser Europa 2023